Firescreen® | Fire Curtains

Brandschermen


Flame


Radiation


Temperature

Classificatie
E Vlamdichtheid
checkcheckcheck
W Straling
check(Max. 15 Kw/m2)check(Max. 1 kW/m2)
I Isolatiecheck
Brandklasse
EN 1634-1check Echeck EWcheck EI
EN 13501-1check B / s1 / d0check B / s1 / d0check B / s1 / d0
Brandwerendheid
Duur 120 minuten 120 minuten 120 minuten
Materiaal
Enkel doek
check
Dubbel doek
checkcheck
Montage
In de dag
checkcheck
Op de dagcheckcheckcheck
Classificatie:

E: Vlamdichtheid
Er mogen gedurende een bepaalde tijd geen vlammen door de constructie heen komen.

W: Warmtestraling beperkend.
De warmtestraling aan de niet brandzijde mag gedurende een bepaalde tijd niet boven de 15Kw/m2 worden gemeten op 1m afstand. Bij brand is het warmtestraling criterium zeer belangrijk. Licht ontvlambare materialen kunnen al bij een laag stralingsniveau ontbranden. Warmtestraling kan zodoende via ramen en andere gevelopeningen ook in andere brandcompartimenten compartimenten en/of gebouwen brand veroorzaken.

I: Thermische isolatie van de temperatuur.
De temperatuur gemeten op het oppervlakte van de constructie aan de niet brandzijde mag gedurende een bepaalde tijd gemiddeld niet hoger worden dan 140 graden Celsius ten opzichte van de omgevingstempratuur.

Brandklasse

EN 1634-1 / Brandwerendheid
Deze Europese norm beschrijft een methode voor het bepalen van de brandwerendheid van deuren, luiken en te openen, ramen ingebouwd in openingen en verticale scheidingselementen.

EN 13501-1 / Brandreactie
Een classificering volgens EN 13501-01 bestaat uit een hoofdclassificatie (A1 t/m F) met daarnaast een sub classificatie voor rookproductie (s1 t/m s3) en een sub classificatie voor brandend druppels of delen (d0 t/m d2).

Euro-Brandklasse
A1 betekent dat de constructie in de praktijk onbrandbaar is.
Bij een B classificatie is er sprake van een heel moeilijk brandbare constructie welke een erg beperkte bijdrage heeft aan de brandhaard.

Rookproductie
Rook is de gevaarlijkste factor voor mensen bij een brand. Met een sub classificatie voor rookproductie bepaald de mate waarin een constructie bij brand zelf rook produceert. Een s1 classificatie betekend dat bij brand de constructie een geringe rookproductie zal hebben.

Brandende druppels en delen
Brandende druppels en delen kunnen een direct gevaar vormen voor personen en ontstaan van nieuwe brandhaarden. Met een d0 classificatie is er geen productie van brandende delen in de constructie.

Algemene informatie

Firescreen® brandschermen zijn oprolbare, brandwerende afsluitingen, die vervaardigd zijn uit hoogwaardig brandwerend textiel. Firescreen® brandschermen kunnen temperaturen verdragen tot boven de 1000°C. Waardoor door beperking van eventueel warmtestraling er geen branddoorslag en brandoverslag mogelijk is naar andere ruimtes. Dit heeft directe brandcompartimentering tot gevolg. Omdat het scherm compact is, is de inbouwruimte beperkt en kan het onopvallend worden verwerkt in uw gebouw.

Compartimentering
Bij brand zorgt het Firescreen® brandwerend rolscherm voor een compartimentering in uw pand, waardoor de brand zich niet verder kan uitbreiden.

Het beschermen van mensen
Door brandcompartimentering creëren we evacuatieroutes voor de mensen die veilig het gebouw kunnen verlaten.

Beperken schade aan gebouwen en eigendommen
Door brandcompartimentering creëren we aanvalsroutes voor de brandweer. Zij kunnen het gebouw sneller blussen & de brand wordt geïsoleerd op één plek in het gebouw.

Voorkomen dat een onderbreking van de bedrijfsactiviteiten plaatsvindt.
Door middel van brandcompartimentering brand het gebouw niet volledig af. De bedrijfsactiviteiten kunnen sneller worden hervat.

Betaalbaar alternatief
Een sprinklersysteem is in veel gevallen niet meer nodig. De Firescreen® brandwerende rolschermen bieden u daardoor een betaalbaar alternatief voor conventionele systemen, waaronder brandwerende wanden, brandwerende rolluiken en branddeuren.

Esthetische oplossing
Het lichte gewicht, de compacte afmetingen en de mogelijkheid om kappen en geleiders in iedere gewenste kleur uit te voeren maken de rolschermen ook esthetisch een goed alternatief.