Inpandige fietsenstalling groot brandrisico

Tot voor kort vroeg het hebben van een inpandige fietsenstalling niet om extra brandveiligheidsmaatregelen. Nu de verkoop van elektrische fietsen stevig in de lift zit en de capaciteit van batterijen toeneemt nemen ook de brandrisico’s voor fietsenstallingen toe.

Als de accu van een elektrische fiets in brand vliegt geeft dat flinke rookontwikkeling en komen er giftige gassen vrij. Als in de fietsenstalling meerdere elektrische fietsen staan gestald kan dit al snel leiden tot grote problemen. Helemaal wanneer er mensen in het pand aanwezig zijn die minder mobiel zijn, zoals bij woonzorgcomplexen het geval is.

Waarom vat een accu vlam?
Exacte cijfers zijn er niet, maar brandweerkorpsen door heel het land stellen dat er minimaal 1x per maand brand ontstaat doordat een accu van een elektrische fiets vlam vat. Problemen ontstaan meestal bij het opladen. Dat kan door het gebruik van niet originele laders of door het te lang laden van de batterij.

Maar accu’s ontbranden soms ook spontaan. Is de fiets een keer gevallen dan kan de accu zijn beschadigd. In de accucellen ontstaat vervolgens een chemische reactie waardoor de accu heet wordt en uiteindelijk in brand kan vliegen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Henk Smits

Hoe hou je de brand in een fietsenstalling onder controle?
De brandrisico’s nemen nog verder toe doordat de capaciteit van batterijen toeneemt. Er worden steeds grotere hoeveelheden energie in een kleiner batterijpakket geplaatst. Helemaal te voorkomen is een accubrand niet. Het is zaak te zorgen dat de brand binnen de fietsenstalling en beheersbaar blijft. Het stallen van elektrische fietsen in een afgeschermde ruimte is een van de meest brandveilige oplossingen. Door de fietsenstalling te voorzien van een brandwerende scheiding blijft de brand beperkt tot het brandcompartiment. De in het gebouw aanwezige mensen krijgen zo de kans veilig buiten te komen en de brandweer krijgt de kans de brand te bestrijden waardoor ook de materiële schade beperkt blijft.

EI30 RF30 brandgordijn

Wilt u ook een brandveilige fietsenstalling in uw pand? Overweeg dan de toepassing van Firescreen® brandwerende of rookwerende rolschermen. Door hun geringe afmetingen en lichte gewicht zijn ze breed toepasbaar.

Onze adviseurs helpen u graag bij het selecteren van het juiste brandscherm voor uw situatie.

Ik wil graag een brandveilige fietsenstalling creëren