Firescreen brandschermen voor monumenten

De brand in de Notre-Dame maakt ons extra bewust van de brandrisico’s die monumenten lopen. De schade na brand is bij monumenten vaak aanzienlijk. In sommige gevallen zelfs onherstelbaar, waardoor het monument als verloren moet worden beschouwd. Brandcompartimentering met Firescreen brandwerende rolschermen biedt uitkomst.

Brandveiligheid monumenten

De meeste branden bij monumenten worden veroorzaakt door schoorsteenbranden, kortsluiting, werkzaamheden of brandstichting. Bij monumenten is er vaak sprake van een spanningsveld tussen bouwkundige brandveiligheidsmaatregelen en monumentale waarde. Zo is een sprinklerinstallatie in een historisch interieur vaak uit den boze, vanwege de impact op het gebouw, de zichtbaarheid en mogelijke waterschade. Firescreen brandwerende schermen bieden een oplossing voor het creëren van de noodzakelijke brandcompartimenten. Door hun compacte afmetingen kunnen ze subtiel weggewerkt worden. Ze zijn hierdoor nagenoeg onzichtbaar. Enkel bij een brandmelding sluiten de schermen waardoor branduitbreiding wordt voorkomen.